Du har kanskje sett at enkelte nettsider hevder at ”forbrukslånet er egentlig billigere enn hva det ser ut til” og at ”bankenes effektive rente kun er veiledende og ikke reell”. Men hva ligger egentlig bak disse lovnadene? Nøkkelordet er skattefradrag.

Først – hva er skattefradrag og hvordan fungerer det?

Et skattefradrag er kort fortalt en kostnad som du kan trekke av på selvangivelsen og få penger tilbake for. Det er altså en utgift du er nødt til å forholde deg til gjennom hele året, men som blir tilbakebetalt til deg når staten har gått gjennom og klarert ligningen din.

Du vil altså ikke kunne spare penger på forbrukslånet før du faktisk har fått igjen penger på skatten, noe som i følge norsk lov kun skjer én gang om året. Du vil altså se dette beløpet innbakt i den summen som staten gir tilbake til deg fordi du har betalt for mye i skatt eller trukket fra den summen som du eventuelt skulle skylde staten fordi du har betalt for lite i skatt.

Hvor mye kan man få i skattefradrag?

Lånerenter er definert som én type skattefradrag og følger samme sats: 28 %. Dette er en hovedregel som gjelder alle type lån som for eksempel kredittkortgjeld, boliglån, forbrukslån, billån, MC-lån og studielån. Hvis du for eksempel betaler 2000 kroner i gebyrer og avgifter på et forbrukslån i løpet av ett år, så har du rett til å få tilbakebetalt 560 kroner (2000 * 0,28 = 560). Merk deg at dette gjelder kalenderår og at du selv er nødt til å ta ansvar for at alle renter og gebyrer føres opp på selvangivelsen.

Du skal også huske på at det gjelder gebyrer som etableringsgebyr og termingebyr. Enkelte banker opererer med ganske store avgifter som kan være veldig kostnadsbesparende å inkludere i årsoppgjøret.

Hvilken periode kan jeg få skattefradrag for?

Det gjelder kun de rente- og administrasjonskostnadene som du betalte i forrige kalenderår. Selv om du leverer selvangivelsen i mars måned, så vil du ikke kunne få tilbake penger på gebyrer og rentekostnader som du innbetalte til banken i januar og februar. 

Men det faktum at forbrukslånet ditt kan bli 28 % billigere enn hva du egentlig hadde forespeilet deg må vel vær en nyhet som er både gledelig og som bør la deg friste til å ta opp et slikt lån hvis man trenger penger. Det er også viktig å nevne at flere og flere banker velger å oppgi kostnadene dine direkte til myndighetene slik at du slipper å føre dette opp selv, men det er veldig viktig at du hører med banken din om hvilke praksiser de har før du tar det for gitt at jobben blir gjort for deg. Les mer om skattefradrag og forbrukslån på forbrukslån.no

Lån